Avís

NOVA ORGANITZACIÓ MUNICIPAL: CARTIPÀS - DECRETS DE DELEGACIONS - PERSONAL -DECRET D'ÀREES

cerrar

Destacat

cerrar

Gaseta del dia 11-12-2019

  • Següent
  • Anterior
Disposicions generals ACORD DEL CONSELL MUNICIPAL (885/2019) de 29 de novembre de 2019, d'aprovació de la modificació dels annexos 1 i 2, i les taules retributives o annex 4, de l'Acord del Consell Plenari del 21 de desembre de 2018 sobre l'aprovació de la Relació inicial de Llocs de Treball (RLT). Personal CONVOCATÒRIA I BASES que han de regir la Lliure designació núm. 36/2019-L. Director/a de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps. (Gerència Municipal). Resolució Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu de 10 de desembre de 2019. CONVOCATÒRIA I BASES que han de regir el Concurs núm. 75/2019-C. Administratiu/iva Qualificat/da, adscrit al Departament de Recursos Interns de la Direcció de Serveis Generals. (Gerència del Districte d'Horta-Guinardó). Resolució Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu de 9 de desembre de 2019. CONVOCATÒRIA I BASES que han de regir el Concurs núm. 74/2019-C. Administratiu/iva Qualificat/da, adscrit al Departament de Llicències i Inspecció de la Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic. (Gerència del Districte de Gràcia). Resolució Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu de 9 de desembre de 2019. RESOLUCIÓ. Concurs interadministratiu 574/2019. Cap de Departament de Selecció de Recursos Humans del Departament de Selecció de Recursos Humans de la Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de Recursos Humans de la Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu.

Accés directe a seccions

Cerca per data.

O bé escull un període

Verificació de documents mitjançant Codi de Verificació (CSV)

El codi segur de verificació (CSV) és un codi que es troba al lateral dret o a la capçalera de cada document i és una referència unívoca que permet accedir al mateix document en format electrònic per verificar-ne la seva autenticitat

També et pot interessar...

Cercador d'informació i documentació oficials
Cercador d'informació i documentació oficials
Servei de documentació i accés al coneixement
Servei de documentació i accés al coneixement
Publicacions de l'Ajuntament de Barcelona
Publicacions de l'Ajuntament de Barcelona
Punt d'informació cartogràfica i cercador Planejament
Punt d'informació cartogràfica i cercador Planejament