Gaseta del dia 23-03-2023

  • Següent
  • Anterior
Convenis CONVENI entre les Institucions de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona en matèria d'Atenció i Informació Ciutadana. Personal RESOLUCIÓ de la Gerència de Recursos Humans i Organització del 22 de març de 2023. Exp. 19/2021, d'ampliació de la borsa de treball de la categoria de Tècnic/a Mitjà/ana de Treball Social, grup A2. CONVOCATÒRIA I BASES que han de regir el Concurs de mèrits núm. 3/2023-C. Dos llocs de treball de Gestor/a de projectes de cultura, adscrit al Departament de Programes Públics del Born Centre de cultura i memòria , de la Direcció de Memòria, Història i Patrimoni i al Centre d'Art Fabra i Coats de la Direcció de Teixit Cultural de l'Institut de Cultura de Barcelona. Altres anuncis ANUNCI expedient 23obo23, de 16 de març de 2023, d'aprovació inicial del Projecte d'urbanització de l'àmbit de la MPGM de la presó de Trinitat Vella. ANUNCI expedient 23ju88, de 16 de març de 2023, d'aprovació inicial del Projecte de delimitació del Polígon d'Actuació Urbanística 4, corresponent a la finca emplaçada al carrer Prada 12. ANUNCI expedient 23ju85, de 16 de març de 2023, d'aprovació inicial del Projecte de delimitació del Polígon d'Actuació Urbanística 3, corresponent a la finca emplaçada al carrer Marsala 6. ANUNCI expedient 23ju77, de 16 de març de 2023, d'aprovació inicial del projecte de delimitació del Polígon d'Actuació Urbanística 2, corresponent a la finca emplaçada al carrer Epir, 6.

Accés directe a seccions

Cerca per data .

O bé escull un període

Verificació de documents mitjançant Codi de Verificació (CSV)

El codi segur de verificació (CSV) és un codi que es troba al lateral dret o a la capçalera de cada document i és una referència unívoca que permet accedir al mateix document en format electrònic per verificar-ne la seva autenticitat

També et pot interessar...

Cercador d'informació i documentació oficials
Cercador d'informació i documentació oficials
Servei de documentació i accés al coneixement
Servei de documentació i accés al coneixement
Publicacions de l'Ajuntament de Barcelona
Publicacions de l'Ajuntament de Barcelona
Punt d'informació cartogràfica i cercador Planejament
Punt d'informació cartogràfica i cercador Planejament