Gaseta del dia 26-10-2021

  • Següent
  • Anterior
Personal RESOLUCIÓ del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de designació dels membres del Tribunal Qualificador de la convocatòria del procés selectiu de 4 places de Tècnic/a Mitjà/ana en Tecnologies de la Informació i Comunicació de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició, en torn de promoció interna especial (Exp. 230/2021). RESOLUCIÓ del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de designació dels membres del Tribunal Qualificador de la convocatòria del procés selectiu de 50 places de Gestor/a d'Administració General de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició, en torn de promoció interna especial (Exp. 229/2021). RESOLUCIÓ del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de designació dels membres del Tribunal Qualificador de la convocatòria del procés selectiu de 5 places de Tècnic/a Superior en Psicologia de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició, en torn de promoció interna especial (Exp. 237/2021). RESOLUCIÓ del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de designació dels membres del Tribunal Qualificador de la convocatòria del procés selectiu de 5 places de Tècnic/a Superior en Informació de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició, en torn de promoció interna especial (Exp. 234/2021). RESOLUCIÓ del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de designació dels membres del Tribunal Qualificador de la convocatòria del procés selectiu de 10 places de Tècnic/a Superior en Arquitectura de l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant concurs oposició, en torn de promoció interna especial (Exp. 235/2021). DECRET D'ALCALDIA ANY2021-26533 de 21 d'octubre, pel qual es nomena Gerent adjunt de Mobilitat. Concurs 20/2021-C Cap de Departament serveis diürns del Departament de serveis diürns i residencials col.lectius per a persones sense llar de l'Institut Municipal de Serveis Socials. Concurs 19/2021-C Cap Departament Atenció Especialitzada del Departament d'Atenció Especialitzada a la Infància i Famílies de l'Institut Municipal de Serveis Socials Concurs 15/2021-C Cap de Departament del Departament de Gestió de Recursos Socials Bàsics de L'Institut Municipal De Serveis Socials De Barcelona

Accés directe a seccions

Cerca per data .

O bé escull un període

Verificació de documents mitjançant Codi de Verificació (CSV)

El codi segur de verificació (CSV) és un codi que es troba al lateral dret o a la capçalera de cada document i és una referència unívoca que permet accedir al mateix document en format electrònic per verificar-ne la seva autenticitat

També et pot interessar...

Cercador d'informació i documentació oficials
Cercador d'informació i documentació oficials
Servei de documentació i accés al coneixement
Servei de documentació i accés al coneixement
Publicacions de l'Ajuntament de Barcelona
Publicacions de l'Ajuntament de Barcelona
Punt d'informació cartogràfica i cercador Planejament
Punt d'informació cartogràfica i cercador Planejament