Gaseta del dia 25-11-2020

  • Següent
  • Anterior
Altres anuncis ANUNCI. Núm. Exp. 8BD 2020/063. Projecte Modificat del Projecte executiu per a la construcció d'una coberta i unes grades d'una pista esportiva i ampliació de vestuaris al CEM Guineueta. ANUNCI. Núm. Exp. 8BD 2020/059. Projecte Modificat del Projecte d'implantació d'unes escales mecàniques i arranjament dels entorns, a l'àmbit comprès entre l'av. dels Rasos de Peguera, el carrer del Pedraforca i el carrer de les Agudes, al barri de Ciutat Meridiana. ANUNCI. Núm. Exp. 1BD 2017/134. Projecte del casal de gent gran i residència temporal per a persones adultes amb risc d'exclusió social, situat al carrer Mestres Casals i Martorell 2-16. ANUNCI. Núm. Exp. 9BC 2019/076. Projecte executiu del sistema de climatització, segregat del projecte executiu de la nau central "L" de la Fabra i Coats. ANUNCI. Núm. Exp. 2BC 2020/061. Memòria valorada de les obres de retirada de terres contaminades i reblert amb terres adequades de l'antic dipòsit enterrat al pati de Palmeres de l'antiga presó La Model, al carrer d'Entença 155. ANUNCI Núm. Exp. 2BC2020/058 Projecte de les obres de deconstrucció de l'edifici destinat a cuina dins el recinte de l'antiga presó Model, al carrer d'Entença 155 ANUNCI. Núm. Exp. 8BD 2016/137 Projecte executiu i estudi de seguretat i salut de la reurbanització dels Interiors de Canyelles. Personal CONVOCATÒRIA I BASES que han de regir el Concurs 13/2020-C. TÈCNIC/A AUXILIAR EXPERT/A TIC adscrit al departament de Projectes Estratègics de la Gerència de l'Institut de Cultura de Barcelona.

Accés directe a seccions

Cerca per data.

O bé escull un període

Verificació de documents mitjançant Codi de Verificació (CSV)

El codi segur de verificació (CSV) és un codi que es troba al lateral dret o a la capçalera de cada document i és una referència unívoca que permet accedir al mateix document en format electrònic per verificar-ne la seva autenticitat

També et pot interessar...

Cercador d'informació i documentació oficials
Cercador d'informació i documentació oficials
Servei de documentació i accés al coneixement
Servei de documentació i accés al coneixement
Publicacions de l'Ajuntament de Barcelona
Publicacions de l'Ajuntament de Barcelona
Punt d'informació cartogràfica i cercador Planejament
Punt d'informació cartogràfica i cercador Planejament