???jsp.home.avis???

cerrar

???jsp.home.destacat???

cerrar

???jsp.home.gasetaDelDia??? 17-05-2021

  • ???paging.button.forward???
  • ???paging.button.previous???
Altres anuncis ANUNCI d'esmena de l'error material de l'anunci publicat el 7 de maig de 2021, relatiu a la publicaciķ de l'ampliaciķ de la convocatōria de l'Institut Municipal del Paisatge Urbā i la Qualitat de Vida per a l'any 2021 dels ajuts per al foment de la protecciķ i millora del paisatge urbā a la ciutat de Barcelona. ANUNCI, expedient 21ju89, de 4 de maig de 2021, d'aprovaciķ del Conveni de colˇlaboraciķ entre l'Institut Municipal d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona i la Fundaciķ Politčcnica de Catalunya. Disposicions generals DECRET D'ALCALDIA S1/D/2021-339 de 13 de maig, pel qual es deleguen en la Quarta tinenta d'Alcaldia i regidora de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, i en la gerenta de l'Ārea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI les atribucions que es relacionen. DECRET D'ALCALDIA S1/D/2021-335 de 13 de maig, pel qual es deleguen en els/les gerent sectorials i de districte l'adopciķ de mesures necessāries en situacions excepcionals que es puguin produir per incidčncies de carācter tčcnic durant la presentaciķ de les solˇlicituds de les convocatōries de subvencions de l'Ajuntament de Barcelona. Personal DECRET D'ALCALDIA ANY2021-11978 de 13 de maig, pel qual es nomenen funcionaris/āries de carrera de la categoria de tčcnic/a superior en Informaciķ. DECRET D'ALCALDIA ANY2021-11678 de 7 de maig, pel qual es nomena personal eventual, de la Direcciķ de l'Alcaldia. DECRET D'ALCALDIA ANY2021-11677 de 7 de maig, pel qual es cessa personal eventual de la Regidoria de Presidčncia.

???jsp.home.accesDirecte???

???jsp.home.cercaPerData???.

???jsp.home.OBeEscullUnPeriode???

???jsp.home.verificacioDocuments???

???jsp.home.contrastaLAutenticitat???

???jsp.home.tambeEtPotInteressar???

???jsp.home.cido???
???jsp.home.cido???
???jsp.home.sedac???
???jsp.home.sedac???
???jsp.home.llibres???
???jsp.home.llibres???
???jsp.home.infoUrban???
???jsp.home.infoUrban???